J. VAN HEMELEN

Risicoanalyses & dichtheidsonderzoek

Nauwgezette technische controles

De veiligheid in uw woning, bedrijf of organisatie is al meer dan dertig jaar onze absolute prioriteit. Daartoe werkte J. VAN HEMELEN KEURINGSORGANISME vzw via zijn kantoren in Alsemberg en Kortrijk een uitgebreide dienstverlening uit: veiligheidskeuringen, controles, gedetailleerde risicoanalyses, en degelijke opleidingen.

Want niet alleen uw installatie of machinepark moet in orde zijn, ook uw medewerkers moeten weten van veiligheid voor hen kan betekenen. Zeker in gevaarlijke situaties die de veiligheid bedreigen kan een juiste reflex wonderen doen.

Meten en testen

Om de risico's tot een absoluut minimum te beperken, voeren wij ook specifieke metingen en testen uit op uw installaties en uitrustingen.

Zo kunnen we diverse veiligheidsfuncties testen en allerhande controlemetingen uitvoeren, zoals meting van aardingen en isolatieweerstand, meting van lusimpedanties, testen van differentieelstroominrichtingen, uitschakelproeven met stroominjectie op HS-beveiligingsrelais, diëlektrische HS-testen op kabels en borden tot 50kV, thermografische onderzoeken op schakelborden met IR-camera. Ook lichtsterktemetingen en belastingproeven bij hef- en hijswerktuigen zijn perfect mogelijk.

Gelijkvormigheidsonderzoeken, periodieke controlebezoeken, risicoanalyses?

Gelijkvormigheidsonderzoeken van nieuwe installaties en uitrustingen vormen de basis voor een veilige in dienst name. Tijdens de periodieke controlebezoeken onderzoeken we of de installaties in de loop der tijd nog steeds in veilige staat verkeren.

In het kader van bepaalde wettelijke veiligheidsvoorschriften dienen installaties, machines, arbeidsmiddelen onderworpen te worden aan een risico-analyse.

Startend van een risico-inventarisatie worden de gevaren & risico's geëvalueerd op basis van standaarden zodat men een correct beeld krijgt van het veiligheidsniveau en kan men oordelen of de genomen maatregelen een veilig exploitatie kunnen waarborgen. Alle deze opdrachten voeren wij even nauwgezet uit.

Opleidingen

Sinds ons ontstaan bouwden wij over generaties heen vanuit onze hoofdactiviteit als keuringsorganisme heel wat knowhow uit, en die delen wij graag met u en uw medewerkers.

J. VAN HEMELEN KEURINGSORGANISME vzw geeft regelmatig verschillende opleidingen rond de veiligheidsaspecten van technische installaties en uitrustingen, rond veiligheid bij werkuitvoering, en rond de specifieke wetgevingen.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden voor uw bedrijf ? Contacteer ons voor een afspraak.